AGILE PRACTITIONER CERTIFICAAT

Ben jij een Agile leider, die een Agile mindset al in de praktijk brengt, die mensen met zowel woorden als daden inspireert en tastbare resultaten behaalt?

Dan zal het Agile Practitioner examen je inspireren om nog betere manieren te ontdekken voor het werk dat je doet!

De Agile Practitioner ervaring zal een waardevol hulpmiddel voor je blijken te zijn, omdat je wordt uitgedaagd om diep te reflecteren op jouw mindset, kennis, daden en resultaten.

Wij kijken er naar uit om jou te ontmoeten, dus lees verder!

What's in it for me

Wij zijn van mening dat je door een examen af ​​te leggen dat onafhankelijk is van een bepaald Agile framework, methode of werkwijze, (bijna) volledig vrij bent om uit te leggen wat JOU een Agile leider maakt.


Je wordt eerst gevraagd te reflecteren over het beeld dat je van jezelf hebt door een samenvatting te schrijven over je Agile ervaring. Als deze wordt goedgekeurd, zullen twee zeer ervaren examinatoren (die ook Agile Practitioners zijn) je uitdagen om je Agile waarde te bewijzen.

De meeste kandidaten die slagen voor het examen en hun certificaat ontvangen, zeggen dat zowel het schrijven van de synopsis als het bijwonen van het mondeling examen zeer inspirerend zijn en hen uitdaagden om hun werk ​​nog beter te doen.

Als Agile Practitioner krijg je toegang tot een gemeenschap van gecertificeerde Agile Practitioners en wordt je  uitgenodigd om deel te nemen aan speciale evenementen en werkgroepen.

Kies het pad dat jou het best past

Het Agile Practitioner-certificaat is bedoeld voor mensen die minimaal 1 jaar praktijkervaring hebben met (een van de) agile frameworks, processen en werkwijzes, en met name de agile principes.

Je streeft er voortdurend naar beter te worden in wat je doet en bijdraagt.

Het idee achter het Agile Practitioner-examen, is dat je  grondig nadenkt over jouw gedrag als lid van een agile team of agile project. Als je dit doet, openen zich vele mogelijkheden voor het tonen van voorbeeld  gedrag en voor verdere verbetering.

Als jouw werk al het veranderen van een hele organisatie naar meer Agile omvat, dan is misschien het volgende niveau in de Agile Certification Roadmap, het Agile Master-certificaat, voor jou interessant.

Het  Agile Foundation of een Agile Practitioner-certificaat zijn niet vereist om deelname aan het  Agile Master traject aan te vragen. Het zal je zeker wel helpen.

Durf jij de uitdaging aan?

En…ben jij een Agile Practitioner? Als je eerlijk bent, herken jij je dan in de volgende stellingen?

  • Ik ben een persoon die zorgt voor verbeteringen in de processen en de manier van werken van mijn team.
  • Ik ben in staat om de mensen om me heen uit te dagen om buiten hun comfort zone te denken en te handelen en belemmeringen en verspilling te verwijderen.
  • Ik begrijp hoe mijn team klantwaarde levert en hoe architectuur en kwaliteitsborging die waarde beïnvloeden.
  • Met mijn team kan ik regelmatig werkende software demonstreren klaar om aan onze klanten te leveren.
  • Ik gebruik risico’s en onzekerheden als leidraad bij het stellen van prioriteiten.
  • Mijn team werkt transparant en reflecteert continu. Door dit te doen, kan ik me aanpassen en steeds betere resultaten behalen.
  • Ik stimuleer leiderschap in mezelf en mensen om me heen, wat de prestaties van mijn team verbetert.
  • Ik zorg ervoor dat teamleden goed samenwerken en op elkaars sterke punten bouwen.
  • Door intensief samen te werken met stakeholders, bereik ik een optimale combinatie van klanttevredenheid en andere productvereisten

En…? Wat vind je, hoe sta je ervoor?

Schrijf je in! 

In het exam schedule kan je zien wanneer het Agile Practitioner examen wordt afgenomen.  Nog makkelijker is om contact met ons op te nemen via  e-mail of telefoon. De contactgegevens staan onderaan deze pagina!

Jouw investering

Het Agile Practitioner-examen kost momenteel 425 euro excl. BTW. Leden van het Agile Consortium krijgen 20% korting, waardoor de prijs zakt tot slechts 345 euro excl. BTW.

Houd er rekening mee dat je vanwege de aard van het (mondelinge) examen  in Nederland moet zijn als het examen plaatsvindt.

Je bent vrij om te bepalen hoeveel en hoe je investeert in je voorbereiding op het examen. Let op de voorbereidingseisen voor het examen. Als je vastloopt, neem dan contact met ons op voor hulp of zoek andere Agile Practitioners om je te helpen.

Als een herkansing nodig is

Als je eerder een projectsynopsis hebt geschreven en een “uitstel” hebt ontvangen, krijg je één mogelijkheid om je synopsis binnen een jaar opnieuw in te leveren. Hierbij moet je rekening houden met eventuele instructies en voorwaarden die je examinatoren je hebben gegeven.

Als je een “pass” voor jouw synopsis hebt ontvangen, maar het mondeling examen niet hebt gehaald, kan je het mondeling examen binnen een jaar opnieuw afleggen. In dit geval moet je ook rekening houden met alle instructies en vereisten die je van jouw examinatoren hebt gekregen (al dan niet inclusief een vereiste nieuwe samenvatting).

Je ontvangt één mogelijk om je synopsis of mondeling examen over te doen gratis. Als een tweede kans nodig blijkt of je er niet in slaagt een deel van het examen binnen een jaar over te doen, moet je je opnieuw aanmelden.

De hele procedure in een notendop

Stap 1: Aanmelding voor het Agile Practitioner Examen

Om je aan te melden*) voor het  Agile Practitioner examen vul je het  aaanmeldingsformulier in. Stuur dit samen met je  curriculum vitae naar ons. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Je mag deelnemen aan het Agile Practitioner-programma als jouw aanmeldingsformulier en CV duidelijk ervaring met agile projecten of agile teams weerspiegelen. Er is geen beperking met betrekking tot welke agile methode je gebruikt of welke ‘school’ je aanhangt. We raden echter ten minste 1 jaar agile ervaring aan.

Het aanmeldingsformulier, CV, de synopsis en het mondeling examen moeten in het  Nederlands of Engels.

Stap 2: De project synopsis

Nadat we jouw aanmeldingsformulier en CV hebben ontvangen, wordt jou aanmelding als Agile Practitioner kandidaat  geaccepteerd of verworpen. 

Als jouw aanmelding wordt geaccepteerd, ontvang je een verzoek voor het opstellen van een project synopsis, in welke je jouw ervaring, kennis, kunde en houding met betrekking tot de  agile manier van werken, jou  project(en) of team(s), jou  organisatie en jou ‘ peers’. Bestudeer alsjeblieft de  referentie kaart voor de volledige  details van de onderwerpen die je verwacht wordt te behandelen.  Gebruik de synopsis template bij het schrijven van jou synopsis nadat je de synopsis guideline zorgvuldig hebt doorgenomen. We verwachten dat je ons een printvriendelijke MS Word document of PDF document stuurt.

Zodra we jou project synopsis hebben ontvangen, zal het beoordeeld worden door jouw examinatoren. De beoordeling leidt tot of (1) een ‘pass’ of (2) een ‘defer’.

(1) Pass

Als je een pass ontvangt, wordt je  uitgenodigd voor het mondeling examen waarin je reflecteert op de synopsis van jouw project en aanvullende vragen beantwoordt. Twee examinatoren dagen je uit om het maximale uit het examen te halen. Ze zullen je je enig inzicht geven in hoe je je kunt voorbereiden op het mondeling examen.

(2) Defer

Als je een ‘defer’ ontvangt, bevat jouw synopsis niet voldoende informatie om je uit te nodigen voor het mondeling examen. De examinatoren zouden dan te veel tijd moeten besteden aan het verzamelen van het bewijsmateriaal van jouw ervaring. Hierdoor blijft te weinig tijd over voor reflectie. In dit geval ontvangt je van de examinatoren instructies over hoe het examen te vervolgen.

Stap 3: Het mondeling examen

Once your synopsis receives a pass, then the next stage will be the oral examination.

The aim of the oral examination is to confirm you as an Agile Practitioner as stated in the reference card. The same two examiners who passed your synopsis will carry out the oral examination. The examiners will ask you questions to assess your knowledge, understanding and practical application of agile and the change you have been able to create with that. You are not allowed to refer to any documentation or notes during the examination.

The examination takes around 45 minutes. The questioning will be divided approximately equally between the examiners. Part of the examination will focus on questions related to your synopsis; part will focus on your additional practical experience, knowledge and inights. Typically, while one examiner is asking questions, the second examiner will be making notes. Please do not assume that this is any kind of negative indication on your performance.

Please note that oral examinations are typically recorded for quality purposes.

In the examination room, there will always be a flip chart and pens, or pen and paper. So if it would help you to draw a diagram to explain something then please ask the examiners to allow you to do this. However, you will not be able to bring in diagrams or charts you have prepared previously.

The Agile Practitioner examination will give candidates every possible opportunity to give a correct answer, and will come back to questions where something has been missed. The examiners’ objective is to give you every opportunity to succeed and pass the exam.

By the end of the examination, the examiners will ask you to leave the room so that they can discuss. They will then call you back into the room and will give you the result.

When you pass the exam, the examiners will congratulate you and ask if you want feedback. Some candidates are keen to hear the examiners’ comments, whilst others prefer not to be told immediately. It is entirely up to you. Typically, you will receive a letter from the Agile Consortium confirming the result, and giving any feedback within 7 work days. The Agile Practitioner Certificate will then be sent to the address you filled in on the application form.

If you are unsuccessful, the examiners will ask if you want feedback immediately. It is entirely up to you whether to take feedback at this point. The examiners will tell you where you did well, where your knowledge of agile needs further study, and recommend ways to further improve. You will also receive a letter from the AgileConsortium confirming the result, and containing feedback, typically within 7 work days.

Hoe kan je voorbereiden op het Agile Practitioner examen

Het schrijven van de synopsis

Jouw synopsis moet de  examinatoren in staat stellen jouw ervaring en begrip van agile principes en werkwijzes vast te stellen. Bovendien moet je laten zien dat je Agile  leiderschap hebt toegepast. Dat betekent dat jouw synopsis betrekking moet hebben op de onderwerpen die worden genoemd in de referentie kaart  voor het examen. In essentie moet je ervaring hebben in agile projecten of agile teams en aantonen dat je het verschil kunt maken met jouw agile mindset

In je synopsis reflecteer je op je agile ervaring en wat je hebt bereikt binnen je project (en) of team (s). Je ervaring hoeft niet doorlopend te zijn, maar moet in totaal ten minste jouw ervaringsniveau tonen. We adviseren ten minste 1 jaar agile ervaring om een ​​betere kans te hebben om voor het Agile Practitioner-examen te slagen.

Misschien was niet alles wat je deed in overeenstemming met wat algemeen wordt aangenomen als ‘agile’. Dat is goed. Het doel is om te bewijzen dat je de concepten van ‘agility’ begrijpt en wat nodig is om een ​​agile leider te zijn. Het belangrijkste is, zowel in de synopsis als in het mondeling examen, om aan te tonen dat je begrijpt wat de problemen en risico’s zijn van zowel agile als niet agile benaderingen. Dit is een generieke agile kwalificatie en de kernwaarden van agile benaderingen zijn de meetlat waartegen je wordt afgemeten.

Als je gedrag bent tegen gekomen dat niet agile was, vermeld dit dan in jouw synopsis en reflecteer over de impact die het had.

Het maximum aantal woorden voor de synopsis is 3500. Gebruik dit aantal zorgvuldig. Elke synopsis met meer dan 3500 woorden wordt zonder mee afgewezen. Om het duidelijk te maken! 😉

Gebruik de synopsis template en de instructies daarin bij het schrijven van jouw synopsis!

 Het mondeling examen

Bij het lezen van jouw samenvatting kunnen jouw examinatoren delen hebben gemarkeerd die verduidelijking behoeven. Zij zullen je op de hoogte brengen van speciale acties die zij van jou verwachten in de voorbereiding op jouw mondeling examen.

Tijdens het mondeling examen worden generieke Agile-vragen gesteld, vragen die niet gerelateerd zijn aan één specifieke agile-aanpak. De vragen worden gerelateerd aan de competenties op de referentie kaart en aan de details van jouw project, zoals beschreven in jouw synopsis.

Tijdens het mondeling examen houden de examinatoren rekening met gespannen  kandidaten. Om je op jouw gemak te stellen, begint het gesprek meestal met enkele eenvoudige, directe vragen over het project of team.

Zorg ervoor dat je je verhaal goed kent. Er wordt van je verwacht dat je de situatie die je in je synopsis beschrijft vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken, niet alleen vanuit je eigen rol.

Vragen?

Als je twijfelt over hoe je je verder moet voorbereiden, kan je misschien  andere mensen vinden die het Agile Practitioner-examen hebben afgelegd en hen vragen hoe zij zich hebben voorbereid. 

Je kan natuurlijk ook contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan aan deze pagina.

Testimonial

Meld je aan!

Wil je aanmelden voor het Agile Practitioner Examen, wil je meer  informatie of heb je specifieke wensen?  Stuur ons e-mail naar info@agileconsortium.nl of bel  ons op +31 (0)342 47 51 53