Als trainer geef je examenkandidaten een extra mogelijkheid om zich voor te bereiden op één van de agile examens. Jouw training sluit aan op de criteria van het betreffende examen en je zorgt dat de deelnemers aan jouw training zich goed kunnen voorbereiden op het examen. 

Certify to Inspire heeft als doel om mensen te bewegen kennis van agile op te doen, zowel in de breedte als in de diepte. Wij dagen examenkandidaten dan ook uit verschillende bronnen te raadplegen en zich gedegen voor te bereiden. Wij zijn van mening dat een training een waardevolle bron is, maar zeker niet de enige bron moet zijn. Als trainer motiveer je mensen daarom aanvullende studie te doen naast de training die je aanbiedt. Jouw training biedt immers geen slagingsgarantie.